CONTACT

LIDMAATSCHAP &
INFORMATIE

Aanmelden voor Lidmaatschap

De Egyptische vrijmetselarij staat open voor zowel mannen als vrouwen van elke rang en sociale klasse. In tegenstelling tot verschillende vooroordelen die de ronde doen, is de Vrijmetselarij geen elitair genootschap, maar een broederschap die oprechte mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking aantrekt.

Wie vrijmetselaar wil worden, moet zich de vraag stellen waarom? Het is op grond van de antwoorden die u vindt bij het oprecht stellen van deze vraag aan uzelf, dat u beter zult zijn voorbereid om toe te treden tot onze Loge.

Om vrijmetselaar te worden moet u ten minste 21 jaar oud zijn en tijdens de toelatingsprocedure wordt u door drie broeders en/of zusters beoordeeld en moet u in de Loge worden goedgekeurd.

 

Toetreden tot de Egyptische Vrijmetselarij

Lid worden van een esoterische Loge verloopt anders dan lid worden van een reguliere Loge. Wij zijn geen publieke organisatie. Daarom organiseren wij geen informatiedagen waar u informeel kennis kunt maken met onze leden.

Nadat we uw aanmelding met motivatiebrief, uw persoonlijke- en esoterische C.V. hebben ontvangen, nemen we contact met u op. Deze contactpersoon is de enige broeder of zuster die u leert kennen tijdens de toelatingsprocedure.

Als u nog vragen heeft, kunnen we u het informatieboekje ’the Book of Parvis’ toesturen. Ook is het mogelijk om te bellen en/of informeel kennis te maken met uw contactpersoon.

Wanneer zowel de Loge als uzelf klaar zijn om de volgende stap te nemen, wordt u uitgenodigd voor een ondervraging. U wordt geblinddoekt en begeleid naar een geheime locatie waar de  ondervraging zal plaatsvinden. Het proces zelf kan ongemakkelijk zijn en vereist een zekere mate van vertrouwen.

Documenten voor de Aanmelding

De aanmelding zal bestaan uit:

  • Motivatie-brief
  • C.V. van de Esoterische Achtergrond
    (eerdere ervaringen in andere organizaties en andere initiatieke achtergrond indien van toepassing)
  • C.V. van de Persoonlijke Achtergrond

 

Let op: de informatie die u aanlevert in uw aanmelding kan met andere Broeders of Zusters worden gedeeld met als doel uw aanvraag te beoordelen.

Contact

U kunt ons een  e-mail sturen met vragen en/of uw informatie achter laten zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Vragen

Waar is R∴L∴ Seshat gevestigd?

We komen samen in Den Haag.

Hoe vaak en op welke dagen komt u samen?

We komen vier keer per jaar bij elkaar voor inwijdingen. Onze officieren komen vaker bijeen om de Loge van Instructie bij te wonen. Onze bijeenkomsten zijn in het weekend en duren de hele dag, inclusief de avond als we een Agape (broedermaal) organiseren.

In de toekomst willen we het aantal bijeenkomsten van onze Loge langzaam uitbreiden naar één keer per maand.

Ook organiseren we regelmatig lezingen, instructie en studie via Zoom-software.

Kunnen vrouwen ook lid worden?

Ja de Ritus van Memphis-Misraim accepteert zowel mannen als vrouwen.

Hoeveel kost het lidmaatschap?

We vragen een ​​kleine vergoeding voor de inwijding (ongeveer 65 euro) om onze kosten te dekken voor het drukken van graden-boeken en het aanvullen van onze wierook, kaarsen enz.

De jaarlijkse contributie dekt onze kosten voor het runnen van de organisatie (ongeveer 150 euro).