MEMPHIS-MISRAIM IN NEDERLAND

“ESOTERISCHE VRIJMETSELARIJ VOOR MANNEN EN VROUWEN”

Binnen de universele Vrijmetselarij neemt de “Egyptische Vrijmetselarij” een bijzondere plaats in. De Egyptische Riten zijn ontstaan uit een ontmoeting tussen verschillende inwijdingsscholen, de oudste van het Middellandse Zeegebied, en de Vrijmetselarij, die deze inwijdingsscholen een aan de hedendaagse wereld aangepaste structuur kon bieden.

De Egyptische Vrijmetselarij is een inwijdingsschool die tot doel heeft vrouwen en mannen in staat te stellen zich te ontwikkelen om in de wereld om hen heen te kunnen schijnen, en te trachten een antwoord te geven op de existentiële vragen die de mens zichzelf stelt  door het bestuderen van onze Traditie.

Dit vereist het werken aan jezelf, een bepaalde discipline en het respecteren van bepaalde regels – die nooit in strijd zullen zijn met de principes van vrijheid van denken en morele en religieuze plichten.

We moeten het adjectief “Egyptisch” niet opvatten als de letterlijke oorsprong van deze Riten, maar als een concept van traditionele afstamming en een voortzetting van de Mediterrane en Hermetische Westerse Wijsheid via inwijdingsketens van genootschappen die teruggaan tot de Middeleeuwen en de Renaissance.

LOGE SESHAT

Loge Seshat is een recent opgerichte Blauwe Loge in de Ritus van Memphis en Misraim in Nederland. Wij zijn een internationale Loge en de voertaal is Engels.

Wij hebben het Licht van de Vrijmetselarij ontvangen van experts die hun rituelen over een periode van ruim 70 jaar hebben geperfectioneerd. Dit geeft ons een authentieke ‘lineage’ in de Oude en Primitieve Ritus van Memphis-Misraïm en onze Lodge zal diezelfde standaard van uitmuntendheid trachten te herhalen.

Als Broeders en Zusters zijn wij de bewaarders geworden van deze zeer rijke verzameling van initiatiek onderricht. Wij zijn gebonden door dezelfde aantrekkingskracht voor symboliek, esoterie en hermetisme, alsmede voor de aard van materie en bewustzijn. Wij kijken er naar uit om deze esoterische inwijdingen te kunnen overdragen aan andere waardige zoekers en ze te ontvangen binnen de spirituele cultuur van onze Loge.

Het ontvangen en doorgeven van deze inwijdingen is een werk van liefde en dienstbaarheid aan degenen die een esoterisch vrijmetselaarspad willen bewandelen.

STRUCTUUR VAN DE ORDE

De graden van onderricht van de Orde zijn verdeeld in drie delen, die als volgt zijn samengesteld:

  • Symbolische Vrijmetselarij, gelijk aan alle Riten, gestructureerd in drie Graden, die Graden van Vorming en Ontdekking zijn.
  • De Filosofische Vrijmetselarij, waar een nieuwe dimensie ontstaat, waarin het persoonlijk onderzoek wordt verfijnd, vrij van alle dogma’s.
  • Hermetische of Esoterische Vrijmetselarij, die ons ertoe brengt de verschillende Tradities van de Mensheid te bestuderen waardoor we de vier ultieme Graden van onze Rite kunnen ontdekken, de Arcana Arcanorum.

De Symbolische Vrijmetselarij onderwijst de symboliek en vormt de grondslag voor het filosofisch onderzoek.

Filosofische Vrijmetselarij geeft onderricht in de filosofie van de oudheid en mythen. Hetdoel is ons te plaatsen op de Weg van het zoeken naar oorsprong, de oorzaken en gevolgen.

De Hermetische of Esoterische Vrijmetselarij houdt zich bezig met verheven filosofie en bestudeert de spirituele mysteriën van de verschillende tijdsperioden van de mensheid, waar wij ons bezig houden met nobel filosofisch en esoterische werk.

INWIJDINGSSCHOOL

Uniek aan de Egyptische Riten is de esoterische benadering van de Vrijmetselarij. De inwijdingsrituelen en -gebruiken zijn bedoeld om het individu te helpen stralen in de wereld en bij te staan in het ontdekken van zijn innerlijk geestelijk leven.

De paradox van spiritueel werk is dat we onszelf moeten verliezen om onszelf te vinden. We denken dat zelfmeesterschap betekent dat we volledige controle over onszelf hebben, maar als we de controle willen hebben, bevinden we ons weer binnen zelfgecreëerde grenzen. Om onszelf te kennen moeten we voorbij die zelfopgelegde grenzen gaan.

Filosofie wijst op het ultieme mysterie van die paradox, maar het is alleen door persoonlijk onderzoek en directe ervaring dat we dit raadsel kunnen oplossen. Het Grote Werk is daarom door onszelf gemotiveerd en vereist de grootst mogelijke oprechtheid van de kandidaat. Vrijheid van denken en het individueel zoeken naar waarheid, vrij van opdringen vanuit een geloof of dogma’s, is daarom essentieel.

De Orde tracht iemands mogelijkheden te vergroten door een plaats te scheppen buiten de dagelijkse routine van het gewone leven, waar rituelen, persoonlijke gebruiken en symbolen innerlijke bezinning en exploratie aanmoedigen.

Op deze manier hebben Vrijmetselaren de mogelijkheid om filosofische, morele en metafysische kwesties te onderzoeken en te bespreken in een sfeer van openheid, nobelheid en verdraagzaamheid die de basis vormt van alle spirituele ontwikkeling.

“The duties towards God can only be explained by Theosophy, that is to say, the knowledge of God. The knowledge of God, however, is only possible through the living Word, which is in the inner nature of man and which always speaks whenever we become capable of hearing it. Therefore, it is our first duty to seek the living Word, in order to draw out the seed of immortality from within ourselves and to grow a perfect plant through it. If God is in us, it is necessary to know this ourselves in order to find Him. Self-knowledge is thus man’s first duty to himself, but it is also the most difficult duty. Most people seek everywhere except within themselves. Man walks on the earth, dreams in heaven and believes he is with God, but he does not want to enter within himself, although he cannot find refuge anywhere except within. He cannot hear the voice of the preacher in the desert that is in him, nor can he cultivate that desert to finally bear the fruits of life in it. The world is the obstacle to self-knowledge. It has wrapped its chains around us, and we fear the freedom of independence. Many call themselves “freemasons” yet do not know the door of the temple into which they have to enter.“ “Learn to know yourself!” In following this teaching lies our salvation. In it we find everything that can lift man from death to life, from bondage to freedom. We have seven steps to climb. On each of these steps man can find evidence of their activity and witness the experience of each one. Blessed is the one who climbs all the steps and, in perfect self-knowledge, hears the voice of the Master, which gives him insight into all the mysteries of life.”