Memphis Misraim

'Egyptische vrijmetselarij'

Esoterische Vrijmetselarij voor Man en Vrouw

Egyptische Vrijmetselarij

een inwijdingsschool

Binnen de universele Vrijmetselarij neemt de “Egyptische Vrijmetselarij” of Memphis Misraim een bijzondere plaats in. De Egyptische Riten zijn ontstaan uit een ontmoeting tussen verschillende inwijdingsscholen, de oudste van het Middellandse Zeegebied, en de Vrijmetselarij, die deze inwijdingsscholen een aan de hedendaagse wereld aangepaste structuur kon bieden.

De Egyptische Vrijmetselarij is een inwijdingsschool die tot doel heeft vrouwen en mannen in staat te stellen zich te ontwikkelen om in de wereld om hen heen te kunnen schijnen, en te trachten een antwoord te geven op de existentiële vragen die de mens zichzelf stelt  door het bestuderen van onze Traditie.

Werken aan jezelf

Dit vereist het werken aan jezelf, een bepaalde discipline en het respecteren van bepaalde regels – die nooit in strijd zullen zijn met de principes van vrijheid van denken en morele en religieuze plichten.

We moeten het adjectief “Egyptisch” niet opvatten als de letterlijke oorsprong van deze Riten van Memphis Misraim, maar als een concept van traditionele afstamming en een voortzetting van de Mediterrane en Hermetische Westerse Wijsheid via inwijdingsketens van genootschappen die teruggaan tot de Middeleeuwen en de Renaissance.

Loge Seshat

Loge Seshat is een recent opgerichte Blauwe Loge in de Ritus van Memphis en Misraim in Nederland. Wij zijn een internationale Loge en de voertaal is Engels.

Wij hebben het Licht van de Vrijmetselarij ontvangen van experts die hun rituelen over een periode van ruim 70 jaar hebben geperfectioneerd. Dit geeft ons een authentieke ‘lineage’ in de Oude en Primitieve Ritus van Memphis-Misraïm. Onze Lodge zal diezelfde standaard van uitmuntendheid trachten te herhalen.

Als Broeders en Zusters zijn wij de bewaarders geworden van deze zeer rijke verzameling van initiatiek onderricht. Wij zijn gebonden door dezelfde aantrekkingskracht voor symboliek, esoterie en hermetisme, alsmede voor de aard van materie en bewustzijn. Wij kijken er naar uit om deze esoterische inwijdingen te kunnen overdragen aan andere waardige zoekers en ze te ontvangen binnen de spirituele cultuur van onze Loge.

Het ontvangen en doorgeven van deze inwijdingen is een werk van liefde en dienstbaarheid aan degenen die een esoterisch vrijmetselaarspad willen bewandelen.

‘The duties towards God can only be explained by Theosophy, that is to say, the knowledge of God. The knowledge of God, however, is only possible through the living Word, which is in the inner nature of man and which always speaks whenever we become capable of hearing it.

Therefore, it is our first duty to seek the living Word, in order to draw out the seed of immortality from within ourselves and to grow a perfect plant through it. If God is in us, it is necessary to know this ourselves in order to find Him. Self-knowledge is thus man’s first duty to himself, but it is also the most difficult duty.

Most people seek everywhere except within themselves. Man walks on the earth, dreams in heaven and believes he is with God, but he does not want to enter within himself, although he cannot find refuge anywhere except within. He cannot hear the voice of the preacher in the desert that is in him, nor can he cultivate that desert to finally bear the fruits of life in it. The world is the obstacle to self-knowledge. It has wrapped its chains around us, and we fear the freedom of independence.

Many call themselves “freemasons” yet do not know the door of the temple into which they have to enter.“ “Learn to know yourself!” In following this teaching lies our salvation. In it we find everything that can lift man from death to life, from bondage to freedom. We have seven steps to climb. On each of these steps man can find evidence of their activity and witness the experience of each one. Blessed is the one who climbs all the steps and, in perfect self-knowledge, hears the voice of the Master, which gives him insight into all the mysteries of life.’