ABOUT

LODGE SESHAT

Loge Seshat

Loge Seshat is een recent opgerichte Blauwe Loge in de Ritus van Memphis en Misraim in Nederland. Wij zijn een internationale Loge en de voertaal is Engels.

Wij hebben het Licht van de Vrijmetselarij ontvangen van experts die hun rituelen over een periode van ruim 70 jaar hebben geperfectioneerd. Dit geeft ons een authentieke ‘lineage’ in de Oude en Primitieve Ritus van Memphis-Misraïm en onze Lodge zal diezelfde standaard van uitmuntendheid trachten te herhalen.

Diversiteit

Als Broeders en Zusters zijn wij de bewaarders geworden van deze zeer rijke verzameling van initiatiek onderricht. Wij zijn gebonden door dezelfde aantrekkingskracht voor symboliek, esoterie en hermetisme, alsmede voor de aard van materie en bewustzijn. Wij kijken er naar uit om deze esoterische inwijdingen te kunnen overdragen aan andere waardige zoekers en ze te ontvangen binnen de spirituele cultuur van onze Loge.

Het ontvangen en doorgeven van deze inwijdingen is een werk van liefde en dienstbaarheid aan degenen die een esoterisch vrijmetselaarspad willen bewandelen.

De Ritus

De graden van onderricht van de Orde zijn verdeeld in drie delen, die als volgt zijn samengesteld:

  • Symbolische Vrijmetselarij, gelijk aan alle Riten, gestructureerd in drie Graden, die Graden van Vorming en Ontdekking zijn.
  • De Filosofische Vrijmetselarij, waar een nieuwe dimensie ontstaat, waarin het persoonlijk onderzoek wordt verfijnd, vrij van alle dogma’s.
  • Hermetische of Esoterische Vrijmetselarij, die ons ertoe brengt de verschillende Tradities van de Mensheid te bestuderen waardoor we de vier ultieme Graden van onze Rite kunnen ontdekken, de Arcana Arcanorum.

De Symbolische Vrijmetselarij onderwijst de symboliek en vormt de grondslag voor het filosofisch onderzoek.

Filosofische Vrijmetselarij geeft onderricht in de filosofie van de oudheid en mythen. Hetdoel is ons te plaatsen op de Weg van het zoeken naar oorsprong, de oorzaken en gevolgen.

De Hermetische of Esoterische Vrijmetselarij houdt zich bezig met verheven filosofie en bestudeert de spirituele mysteriën van de verschillende tijdsperioden van de mensheid, waar wij ons bezig houden met nobel filosofisch en esoterische werk.

Unieke Esoterische Weg

School van Inwijding

Uniek aan de Egyptische Riten is de esoterische benadering van de Vrijmetselarij. De inwijdingsrituelen en gebruiken zijn bedoeld om het individu te helpen stralen in de wereld en bij te staan in het ontdekken van zijn innerlijk geestelijk leven.

De paradox van spiritueel werk is dat we onszelf moeten verliezen om onszelf te vinden. We denken dat zelf-meesterschap betekent dat we volledige controle over onszelf hebben, maar als we de controle willen hebben, bevinden we ons weer binnen zelfgecreëerde grenzen. Om onszelf te kennen moeten we voorbij die zelfopgelegde grenzen gaan.

Filosofie wijst op het ultieme mysterie van die paradox, maar het is alleen door persoonlijk onderzoek en directe ervaring dat we dit raadsel kunnen oplossen. Het Grote Werk is daarom door onszelf gemotiveerd en vereist de grootst mogelijke oprechtheid van de kandidaat. Vrijheid van denken en het individueel zoeken naar waarheid, vrij van opdringen vanuit een geloof of dogma’s, is daarom essentieel.

 

 

 

De Orde tracht iemands mogelijkheden te vergroten door een plaats te scheppen buiten de dagelijkse routine van het gewone leven, waar rituelen, persoonlijke gebruiken en symbolen innerlijke bezinning en exploratie aanmoedigen.

Op deze manier hebben Vrijmetselaren de mogelijkheid om filosofische, morele en metafysische kwesties te onderzoeken en te bespreken in een sfeer van openheid, nobelheid en verdraagzaamheid die de basis vormt van alle spirituele ontwikkeling.

“Voor diegenen die meer willen leren over onze Ritus in het algemeen en onze Loge in het bijzonder is er het ‘boek van Parvis‘. Dit is een introductie boekje met meer gedetailleerde informatie over onze organisatie. Dit kan worden aangevraagd via de contact pagina.

Organisatie

In Augustus 2022 werd Loge Seshat gewijd door de Grootmeester van het ‘Soevereine Heiligdom van de Initiatieke Tradities van het Oude Egypte van het Verenigd Koningkrijk’. We ontvingen en tekenden ons Charter met de stichtende leden. Sindsdien hebben we nauw samengewerkt met de Grootmeesters van onze Ritus in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om onze Loge en organisatie te ontwikkelen en verder vorm te geven.

Voor diegenen die buiten Nederland wonen of verblijven en die niet in staat zijn om naar onze Loge te reizen op een regelmatige basis zijn er andere Loges in onze Traditie die mogelijk dichterbij zijn voor u.

Verenigd Koninkrijk

Sovereign Sanctuary UK

Initiatic Traditions of Old Egypt

memphis-mizraim.com

Frankrijk

R:.L:. Horakhti
&
Sovereign Sanctuary France

Initiatic Traditions of Old Egypt

loge-horakhti.fr

“… the purpose of the F:.M:. is to know the origin of the man, the reason and the end of the creation, which requires a study, an application, which does not resemble the study and to the application that one gives to the knowledge of all the other things that are reduced in a system, since it is impossible to reach this knowledge without forming the majestic idea of the Godhead, and without seeking to penetrate it’s adorable decrees.
 
To achieve this, it is necessary to have a sanctity of morals, a humble and respectful contemplation, to divest oneself of the old man (to use the proper terms) and to put on the new one; It is necessary that the soul abstracts the most absolute of the coarse and material machine which envelops it, to devote itself wholly to the spirituality of the object which is to occupy it, in order to obtain from the Supreme Being the special grace to be enlightened in the contemplative work to which she gives herself. This is called wisdom, that wisdom which Solomon and some other privileged beings have obtained; it is through it that the explanation of the mysteries of the Holy Book, the Bible, the parables, and the miracles of our Redeemer must have been known. “
 
the Convent of Wilhlemsbad in November 1782